Keeps you sailing!

Heat Shrink Black 1/4"
Item #: PA00814
Store: $1.00 / FOOT
Online: $0.90 / FOOT
   

Heat Shrink Red 1/4"
Item #: PA01814
Store: $1.00 / FOOT
Online: $0.90 / FOOT
   

Heat Shrink Black 3/8"
Item #: PA00838
Store: $1.15 / FOOT
Online: $1.04 / FOOT
   

Heat Shrink Red 3/8"
Item #: PA01838
Store: $1.15 / FOOT
Online: $1.04 / FOOT
   

Heat Shrink Black 1/2"
Item #: PA00812
Store: $1.20 / FOOT
Online: $1.08 / FOOT
   

Heat Shrink Red 1/2"
Item #: PA01812
Store: $1.25 / FOOT
Online: $1.13 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Black 1/4"
Item #: PA20142
Store: $3.65 / FOOT
Online: $3.29 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Red 1/4"
Item #: PA20141
Store: $4.55 / FOOT
Online: $4.10 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Red 3/8"
Item #: PA20381
Store: $4.55 / FOOT
Online: $4.10 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Black 3/4"
Item #: PA20382
Store: $4.55 / FOOT
Online: $4.10 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Red 1/2"
Item #: PA20121
Store: $4.75 / FOOT
Online: $4.28 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Black 1/2"
Item #: PA20122
Store: $4.75 / FOOT
Online: $4.28 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Red 3/4"
Item #: PA20341
Store: $7.60 / FOOT
Online: $6.84 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Black 3/4"
Item #: PA20342
Store: $7.60 / FOOT
Online: $6.84 / FOOT
   

Heat Shrink Adhesive Red 1"
Item #: PA20340
Store: $7.70 / FOOT
Online: $6.93 / FOOT
   

Site Info
Customer Service
Company Info
Account Info